Bảng ký tự đặc biệt trong soạn thảo văn bản, viết bài phổ biến.

Nhiều lúc chúng ta muốn tăng độ đa dạng hay đơn thuần chỉ muốn nội dung mình viết ra chuyên nghiệp và phong phú hơn thì ngoài sử dụng những icon ra thì các ký tự đặc biệt là không thể thiếu.

Hôm nay AZ AGENCY sẽ giới thiệu tới các bạn một số ký tự phổ biến, hãy áp dụng cho nội dung của mình để trở nên chuyên nghiệp hơn nhé.

Xem chi tiết tại: https://toiuu.info/bang-ky-tu-dac-biet-trong-soan-thao-van-ban/

Published on: 7/19/20, 2:23 AM